Hisenda habilita la tramitació electrònica de l'alta, modificació i baixa de dades bancàries per a reduir l'ús de paper i agilitar processos

La mesura elimina el requisit d'aportar el certificat de titularitat bancària

220620 HAC foto PROPER

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha habilitat la tramitació electrònica de l'alta, modificació i baixa de dades bancàries per a reduir l'ús de paper i agilitar processos.

A aquest efecte, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) ha posat a disposició un nou tràmit telemàtic per a realitzar l'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha destacat que "el nostre objectiu és facilitar el dia a dia de la ciutadania i de totes aquelles entitats o tercers que es relacionen econòmicament amb l'Administració valenciana, per a rebre els pagaments de la Generalitat".

"Amb aquesta mesura -ha continuat Arcadi España- les dades bancàries que s'introduïsquen passen a ser responsabilitat de qui els introdueix, per la qual cosa ja no serà necessari sol·licitar al banc el certificat de titularitat bancària, reduint els desplaçaments, simplificant el tràmit i eliminant les sol·licituds en paper que havia d'autoritzar posteriorment la Intervenció General de la Generalitat".

Segons el director general de TIC, José Manuel García Duarte, "la relació amb tercers se simplifica enormement perquè només n'hi ha prou amb comptar amb certificat digital per a realitzar el tràmit telemàtic, de manera que qualsevol persona o empresa pot fer-ho des de la seua casa o oficina, ja siga per a rebre una ajuda o una beca, i només una vegada, perquè aqueixes dades serviran per a tota la relació amb l'Administració valenciana i es podran consultar en la capeta ciutadana".

Les dades bancàries que es donen d'alta a través d'aquest nou tràmit, disponible en la seu electrònica de la Generalitat, tan sols podran referir-se a comptes bancaris el codi dels quals IBAN s'identifique amb Espanya com a país d'origen. En cas contrari, el tràmit haurà de realitzar-se de la manera tradicional, de forma no automatitzada.

Així mateix, existeixen determinats col·lectius per als quals l'ús del tràmit electrònic serà obligatori, com són les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els professionals col·legiats, els representants de persones o entitats obligades i el personal al servei de les entitats integrades en el sistema comptable de la Generalitat.

La resta podrà triar en tot moment la via de comunicació, automatitzada o no automatitzada, per a comunicar l'alta, modificació i baixa de les seues dades. El mitjà triat podrà ser modificat per la persona interessada en qualsevol moment i podrà ser realitzada per un funcionari o funcionària habilitat sempre que la persona interessada s'identifique i preste el seu consentiment exprés per a aquesta actuació.

ashotur22

BASE faldon ESAP LA VALL

 

     

TV Castelló

Multimedia

Video  Audio

 

 

 

Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiencia de navegació. Si segueix navegant entenem que accepta el seu us. Més informació