Nules obri el termini per a sol·licitar ajudes per a rehabilitar façanes

Amb aquesta subvenció es vol contribuir a l’embelliment del municipi

AJUNTAMENT_NOU.jpg

L’Ajuntament de Nules compta, un any més, amb una línia de subvencions enfocada a la conservació i manteniment dels immobles del municipi. De manera que, el veïnat interessat pot ja sol·licitar aquestes ajudes.

De fet, el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP) ha publicat recentment les bases reguladores d’aquesta subvenció amb la qual es vol col·laborar en el finançament  de la rehabilitació i pintura de les façanes, cobertes de cases i edificis per a regenerar i embellir els immobles en mal estat.

Per tant, podran ser objecte de subvenció tots aquells edificis l’antiguitat dels quals supere els 20 anys. Així doncs, les actuacions  s’han d’executar conforme  a les ordenances municipals i al PGOU, i se subvencionarà fins el 75 per cent del pressupost subvencionable. A més, el preu total de l’actuació s’ha de justificar amb la presentació de factures emeses per l’empresa encarregada de fer els treballs. De manera que, el pressupost de l’exercici 2023 destina una partida de 10.000 euros per a la concessió d’ajudes econòmiques per a la rehabilitació i pintura de façanes.

La documentació a aportar es troba a les bases reguladores publicades al BOP, que s’ha de presentar al registre general de l’ajuntament juntament amb la sol·licitud corresponent fins al 15 d’octubre del 2023.

ashotur22

BASE faldon ESAP LA VALL

 

TV Castelló

Multimedia

Video  Audio

 

 

 

Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiencia de navegació. Si segueix navegant entenem que accepta el seu us. Més informació